Disclaimer voor Hof Daalder

Versie 0.1
Deze pagina werd het laatst bijgewerkt op 06/06/2022.

Hof Daalder, gevestigd te Daalderstraat 3 – 8810 Lichtervelde, België, is niet verantwoordelijk voor acties van gebruikers op basis van de informatie op deze website, zoals toegelicht in deze disclaimer.

Contactinformatie:
Daalderstraat 3
8810 Lichtervelde
Tel. +32 (0)476 72 17 55
info@hofdaalder.be

Algemeen

Alle informatie op deze website – https://www.hofdaalder.be/ – is ter goeder trouw gepubliceerd en is uitsluitend bedoeld ter informatie. Hof Daalder biedt geen absolute garanties met betrekking tot de volledigheid, betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de gegevens vermeld op haar website. Elke actie die u als bezoeker onderneemt op basis van de informatie op deze website wordt beschouwd als een actie op eigen risico. Prijzen en producten op de website van Hof Daalder kunnen verschillen van de werkelijkheid. Hof Daalder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke verliezen en / of schade in verband met het gebruik van onze website.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten op de website, informatie, toepassingen van interactieve aard, foto’s, … horen toe aan Hof Daalder en zijn auteursrechtelijk beschermd. Het kopiëren van een deel of geheel van deze site onder welke vorm en op welke wijze dan ook naar vorm of inhoud zonder uitdrukkelijke schriftelijke toelating van Hof Daalder, zal worden vervolgd burgerlijk en strafrechterlijk.

U kunt via onze website andere websites bezoeken door hyperlinks naar externe websites te volgen. Hoewel Hof Daalder ernaar streeft haar website uitsluitend van kwalitatieve links te voorzien, hebben wij geen controle over de (aard van de) inhoud van deze websites. Links naar externe websites kunnen niet worden beschouwd als een aanbeveling voor de inhoud van deze websites. De eigenaar (s) en / of inhoud van deze websites kunnen onaangekondigd veranderen voordat Hof Daalder de mogelijkheid heeft om de relevante (slechte) link te verwijderen.

Houd er rekening mee dat zodra u de website van Hof Daalder verlaat, andere websites hun eigen privacybeleid en -voorwaarden hebben. Hof Daalder heeft hier geen controle over. Het wordt aanbevolen om de algemene voorwaarden en het privacybeleid van dergelijke sites te bekijken voordat u een overeenkomst sluit of informatie beschikbaar stelt.

Toestemming

Door onze website te gebruiken, geeft u aan deze disclaimer te hebben gelezen en aanvaard.