Algemene verkoopsvoorwaarden voor Hof Daalder

Deze voorwaarden zijn toepasselijk op iedere levering van diensten en sluiten de toepassing van  de algemene voorwaarden van de klant uit.

Identiteit en contactgegevens van de ondernemer: 
GCV Malisko Dogsport – Hof Daalder 
Maatschappelijke zetel : Daalderstraat 3, 8810 Lichtervelde 
KBO nr. 0534.816.626 
Tel nr. 0476 72 17 55 
Mail info@hofdaalder.be

Reservatie

Voor de reservatie vast te leggen vragen wij een voorschot van 20%. Dit dient betaald te worden  op het reknr BE04 0018 3017 0031 met als mededeling de naam van uw hond en de periode van  het verblijf in ons hotel. Door het voorschot te betalen gaat u automatisch akkoord met onze  algemene voorwaarden en onze openingsuren. Het resterende bedrag dient betaald te worden wanneer u uw hond brengt.

Openingsuren

MA tot WOE: 10-12u & 16u-18u
DO: 10-12u
VRIJ: 10-12u & 16u-18u
ZAT, ZON & FEESTDAGEN: 10-13u

Van onze openingsuren kan niet afgeweken worden. Indien u uw hond(en) niet komt ophalen of brengen tijdens het afgesproken tijdstip, rekenen wij een schadevergoeding aan van 1 dag extra verblijf bovenop de gereserveerde periode.

Voorschot

Het voorschot dient op onze rekening te staan binnen een termijn van 5 werkdagen, zoniet wordt  de reservatie automatisch geannuleerd. De reservatie is pas geldig na ontvangst van het  voorschot. Het voorschot wordt bij annulatie niet terug betaald, ongeacht de termijn tussen  annulatie en de gereserveerde periode, noch kan dit gebruikt worden voor een andere periode.

Annulatie of aanpassing van de gereserveerde periode

  • Bij een reservatie tijdens de schoolvakanties moet de volledige periode betaald worden,  ongeacht de termijn tussen de annulatie of aanpassing van de periode en de  gereserveerde periode.
  • Bij een reservering buiten de schoolvakanties moet de volledige periode betaald worden  bij annulatie of aanpassing indien de aanvang van de gereserveerde periode minder dan  30 kalenderdagen bedraagt. Indien dit meer dan 30 kalenderdagen bedraagt, wordt  enkel het voorschot ingehouden.

Vaccinaties – ontworming – ontvlooien

Uw hond dient gevaccineerd te zijn tegen: Parvovirose – Hondenziekte – Kennelhoest (influenza &  bordetella). Indien één of meerdere van deze vaccinaties niet in orde is of als u het vaccinatieboekje niet mee heeft tijdens het binnenbrengen, dan kunnen wij uw hond spijtig genoeg niet opvangen. Ontvlooien en ontwormen gebeurt ook door de eigenaar.

Ziekte of ongeval

De eigenaar gaat ermee akkoord dat indien er een dierenarts ter plaatse moet komen, de kosten hiervan volledig ten laste zijn van de eigenaar plus een additionele vergoeding t.w.v. 1 dag verblijf voor onze tussenkomst. Bij dringende gevallen wordt altijd de bedrijfsdierenarts geraadpleegd. 

Indien deze ziekte een oorzaak vond buiten ons pension, valt een eventuele slechte afloop van deze behandeling volledig buiten onze verantwoordelijkheid.

De uitbaters kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld indien het dier wegloopt, weet te ontsnappen of gewond geraakt tijdens zijn verblijf. De uitbaters zijn ook niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen. Uiteraard worden wel alle voorzorgen genomen om ongevallen te vermijden.

Niet ophalen

Indien het dier niet afgehaald is binnen de 3 kalenderdagen na het verstrijken van de afgesproken  datum, wordt vzw Hof Daalder eigenaar van het dier en zullen eventuele kosten aangerekend  worden aan de eigenaar. Er kan echter altijd telefonisch verwittigd worden om de afhaaldatum te  wijzigen. 

Voeding

Wij raden aan om de gebruikelijke voeding mee te brengen. Best nog wat extra meebrengen indien u onverwacht vertraging zou hebben. Als u heel het jaar door bij ons uw korrels aankoopt (of via onze webshop), dan zijn deze inbegrepen in de verblijfskost. Indien u geen voeding mee  heeft, dan dient u een zak aan te kopen bij het binnenbrengen van uw hond.  Wij hebben steeds verschillende merken KVV op voorraad, dit kan aangekocht worden bij ons. Indien u door het jaar heen KVV bij ons afneemt, dan krijgt u 50% korting op de voeding tijdens  het pensionverblijf. 

Schade

Wanneer wij niet op de hoogte zijn gesteld dat uw hond een paniekreactie kan hebben in bepaalde omstandigheden, dan kunnen wij een schadevergoeding eisen voor de geleden schade aan onze infrastructuur met een minimum van 25€. Met op de ‘hoogte gesteld’, bedoelen wij dat dit vermeld is in het contract dat wordt opgesteld tijdens het binnenbrengen van uw hond.